ถามแพทย์

 • ถ้าเป็น hiv สามารถผ่าตัดตาแก้ไขตาเหล่ได้ไหม

 •  Krittarit Butduang
  สมาชิก
  ถ้าเป็นhivผ่าตัดต่าเหล่ได้ไหม
  Krittarit Butduang  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Krittarit Butduang

  การทำหัตถการหรือการผ่าตัดในผู้ป่วย hiv นั้นสามารถทำได้เป็นปกติ โดยแพทย์จะตรวจเลือดเช็กว่ามีโรคใดๆที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งได้ก่อนทำการผ่าตัดอยู่แล้ว ซึ่งการพบว่ามีเชื้อ hiv ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการผ่าตัด เพียงแต่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น และอาจจะต้องวางคิวผ่าตัดไม่ให้มีโอกาสที่สารคัดหลั่งไปสัมผัสโดนกับผู้ป่วยอื่นๆ 

  แต่โดยทั่วไปในการทำหัตถการทุกชนิด บุคลากรทางการแพทย์จะใช้การป้องกันเสมือนกับว่าทุกคนมีโรคติดต่อทางเลือดอยู่แล้ว นั่นคือใส่ถุงมือ ทำความสะอาดเครื่องมือ ไม่ใช้ของมีคมร่วมกันเป็นต้น