ถามแพทย์

  • พ่ออายุ 50 ปี ถ่ายไม่ออก พูดจะเหนื่อยหอบมาก อ่อนเพลีย เป็นอาการอะไร

  • พ่อผมอายุ50ปีถ่ายไม่ออกมา1อาทิตแล้วครับ มีอาการเหนื่อยเพลียหายใจไม่ทั้ว พูดคำสองคำก็เหนื่อยครับ ควรทำยังไงครับ

    คุณ จิรายุ

    การถ่ายไม่ออก 1 อาทิตย์ถือเป็นการท้องผูก แต่ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการเหนื่อยหอบ ครับ  สาเหตุของการเหนื่อยหอบ อาจเกิดจาก 1 ถุงลมโป่งพอง ไม่ทราบคุณพ่อเดิมชอบสูบบุหรี่หรือเปล่า  จะมีเสมหะมาก หายใจหอบเหนื่อย  2. โรคหัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ได้ ทำให้เลือดไปเลี้ยงปอดไม่ได้ มีน้ำท่วมปอด ทำให้หอบเหนื่อยได้เหมือนกัน 3 ไตวาย  บวมทั้งตัว รวมทั้งที่ปอด  4.ปอดอักเสบ ติดเชื้อ  5.โรคกรดไหลย้อน ทำให้หลอดลมกระบังลมอักเสบได้ 

    คำแนะนำ  เรื่องท้องผูก พยายามให้ พ่อทานน้ำมากๆ เปลี่ยนนิสัยการกินเป็นทานอาหารพวกผักผลไม้ บดให้ย่อยง่ายๆ  ถ่ายเป็นเวลาา ไม่เครียดไม่คิดมาก  นอนพักผ่อนที่พอเพียง  นำอุจจาระไปตรวจเพือหาเลือดปนหรือไม่เพราะอาจมีโรคมะเร็งในลำไส้ทำให้ถ่ายไม่ค่อยออกได้ครับ

    ส่วนเรื่องเหนือยหอบ เวลาพูด ถือว่าเป็นมากนะครับ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาให้ตรงกับโรคครับ