ถามแพทย์

 • รู้สึกว่าถ่ายบ่อย แต่อุจจาระปกติครับ เกิดจากอะไร

 •  captainn23
  สมาชิก
  สวัสดีครับ มีอาการถ่ายบ่อย วันละ 3-4 ครั้งแต่อุจจาระปกติครับ ไม่มีเลือด และไม่ได้ถ่ายเหลวแบบท้องเสีย หากกินอาหารเผ็ด จะแสบท้องและถ่ายจำนวนครั้งมากขึ้นครับ พอจะเป็นอาการของโรคที่น่ากังวลไหมครับ ขอบคุณครับ
  captainn23  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ captainn23

  อาการขับถ่ายบ่อยมากขึ้น แต่ลักษณะอุจจาระออกมาเป็นปกติ ไม่มีเลือดปนดังกล่าวมานั้น อาจจะยังไม่ได้บ่งบอกโรคหรือความผิดปกติใดๆอย่างชัดเจน

  แต่หากเป็นการกินของเผ็ด แล้วแสบท้อง และถ่ายมากขึ้นนั้น อาจจะสัมพันธ์กับภาวะอาหารเป็นพิษ ลำไส้อักเสบ หรือมีกระเพาะอาหารอักเสบได้ หรือถ้าเป็นเรื้อรัง อาจเป็นภาวะลำไส้แปรปรวนได้

  ในเบื้องต้น ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารใดๆที่อาจจะกระตุ้นให้มีอาการได้ ร่วมกับดื่มน้ำมากๆชดเชยกับการถ่ายที่ออกมามาก และสังเกตอาการค่ะ ถ้ายังคงถ่ายมากต่อเนื่อง ปวดท้องเยอะ หรือเริ่มถ่ายมีมูกเลือดปน ควรจะไปพบแพทย์