ถามแพทย์

  • หลังจากินยาคุมฉุกเฉินได้ 1 สัปดาห์ ก็มีเลือดออกมา มีผลเสียอะไรไหม

  •  Phapatsor Kruadnok
    สมาชิก
    หลังจากทีกีนอยาคุ้มสุกเสีนได้อาทิด1ก็มีปะจำเดึอนออกมามาเล็กจะมีท้องไหมค่ะเรากลั่วต้องทำไงค่ะหลังจากทียุดปะจำเดึอนไปยังไม่ถึงเคิงเดึอนมันกลับมาเป้นชำจะมีผลเสียอะไรไหมต่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Phapatsor Kruadnok,

                       หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ 1 สัปดาห์ บางรายก็จะมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน ปริมาณอาจมากหรือน้อยก็ได้ ซึ่งเลือดที่ออกเกิดจากผลข้างเคียงของยา ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ และไม่ได้ถือว่าอันตรายอะไร ส่วนประจำเดือนจริงๆ นั้น มักมาในช่วงเวลาเดิม หรืออาจมาช้ากว่าปกติก็ได้ค่ะ