ถามแพทย์

 • ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ช่องจากจะเป็นอย่างไร

 • คนติดเชื้อHIV ช่องปากจะเป็นอย่างไรคะ พอทราบมาว่าจะมีฝ้าและตุ่มน้ำ แต่ไม่ทราบรายละเอียด

   สวัสดีคะคุณ ปุยฝ้าย ฝายเก็บน้ำ

  การติดเชื้อ HIV เป็นการติดเชื้อทั่วร่างกายคะ ไม่มีการเลือกว่าติดที่ไหนค่ะ ที่เห็นว่ามีความผิดปรกติต่างๆ นั้นเกิดเนื่องมากจากการติดเชื้อฉวยโอกาสค่ะ 

  เช่น 

  การติดเชื้อราในปาก การติดเชื้อราในสมอง หรือ เยื่อหุ้มสมอง

  การติดเชื้อวัณโรค ทั้งในปอด เยื่อหุ้มสมอง กระดูกสันหลัง 

  การติดเชื้อทางเดินอาหาร 

  การติดเชื้อที่ผิวหนัง การเป็นมะเร็งที่ผิวหนังเป็นได้หมดเลยค่ะ

  ดังนั้นการที่จะติดเชื้อฉวยโอกาสขึ้นอยู่กับจำนวนของ CD4 ค่ะ

  แนะนำพบแพทย์ค่ะ 

   สวัสดีคะคุณ ปุยฝ้าย ฝายเก็บน้ำ

  การติดเชื้อ HIV เป็นการติดเชื้อทั่วร่างกายคะ ไม่มีการเลือกว่าติดที่ไหนค่ะ ที่เห็นว่ามีความผิดปรกติต่างๆ นั้นเกิดเนื่องมากจากการติดเชื้อฉวยโอกาสค่ะ 

  เช่น 

  การติดเชื้อราในปาก การติดเชื้อราในสมอง หรือ เยื่อหุ้มสมอง

  การติดเชื้อวัณโรค ทั้งในปอด เยื่อหุ้มสมอง กระดูกสันหลัง 

  การติดเชื้อทางเดินอาหาร 

  การติดเชื้อที่ผิวหนัง การเป็นมะเร็งที่ผิวหนังเป็นได้หมดเลยค่ะ

  ดังนั้นการที่จะติดเชื้อฉวยโอกาสขึ้นอยู่กับจำนวนของ CD4 ค่ะ

  แนะนำพบแพทย์ค่ะ