ถามแพทย์

 • เจ็บตรงลิ้นปี่ เป็นอาการของโรคอะไร

 • คุณหมอครับถ้าเจ็บตรงลิ้นปี่จะเป็นอะไรคะ

  คุณ ควีน 

  ทำไมมีทั้งครับและ คะ ?

  อาการเจ็บใต้ลิ้นปี อาจเกิดจาก โรคกระเพาะ  โรค กรดไหลย้อน โรคหัวใจ  โรคถุงน้ำดีอักเสบ

  ต้องตรวจหาสาเหตุครับ  โดยเฉพาะควรจะต้องตรวจหาสาเหตุ 

  เช่น ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจลำไส้ ด้วยการส่องกล้อง หรือ การตรวจอุจจาะ เพื่อดูว่ามีปัญหาเลือดออกมากับระบบทางเดินอาหารหรือไม่ ตรวจเลือดดูภาวะซีด

  แนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารครับ