ถามแพทย์

  • ถามคําถามสมมุติครับ อยากรู้

  •  Misterghostz
    สมาชิก
    ถ้าเราใส่กางเกงในหรือเสื้อผ้า ซํ้ากับคนอื่นทั้งที่ยังไม่ได้ซัก จะมีสิทธิ์ติดเอดส์ไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Misterghostz,

                         เชื้อ HIV นั้น จะพบอยู่ในเลือด สารคัดหลั่งบางอย่าง ซึ่งรวมถึงสารคัดหลั่งจากช่องคลอด อย่างไรก็ตาม เมื่อเชื้อ HIV ออกจากร่างกายแล้ว ก็จะตายภายในเวลาไม่นาน ดังนั้น หากกางเกงในไม่ได้เพิ่งถูกใส่มา โดยทิ้งไว้นานแล้ว โอกาสที่จะติดเชื้อ HIV ก็ไม่น่ามี แต่หากกางเกงเพิ่งถูกใส่มาไม่นาน ก็อาจมีโอกาสติดเชื้อ HIV ได้ รวมถึงเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น ซิฟิลิส เริม หนองใน หูดหงอนไก่ เป็นต้น