ถามแพทย์

  • ถอนฟันล่างต้องฉีดยาระงับประสาทเส้นใดบ้าง

  •  AFAFAF
    สมาชิก
    การบ้านที่รร.ให้หาค่ะ ว่าเวลาฉีดยาระงับเส้นประสาทเวลาถอนฟันล่างต้องฉีดที่เส้นประสาทไหนบ้าง??

    สวัสดีค่ะ คุณ AFAFAF

    จากคำถาม โดยรายละเอียดอาจต้องสอบถามทันตแพทย์ที่ทำหัตถการให้คนไข้อีกทีนะคะ ว่าจะฉีดยาชาที่เส้นประสาทเส้นใด แต่โดยทั่วไปทันตแพทย์จะฉีดยาชาไปที่แขนงของเส้นประสาทที่ขื่อ mandibular nerve ค่ะ