ถามแพทย์

 • ถอดยาฝังคุมกำเนิดออก แล้วมีเลือดออกกะปริดกะปรอย เกิดจากอะไร

 •  Wallapa Ritkragay
  สมาชิก
  ถอดเข็มยาคุมกำเนิดออกแล้วมีเลือดออกกระปริกกระปรอยเกิดจากอะไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Wallapa Ritkragay,

                      ฮอร์โมนจากยาฝังคุมกำเนิดนั้น จะไปมีผลต่อการผลิตฮอรืโมนของรังไข่ ดังนั้น เมื่อถอดยาฝังคุมกำเนิดออก รังไข่ก็อาจยังไม่กลับมาทำงานผลิตฮอร์โมนได้ปกติทันที อาจต้องรอเวลาซักระยะค่ะ ดังนั้น หากเพิ่งถอดยาฝังคุมกำเนิดออกไม่นาน แล้วมีเลือดออกกะปริดกะปรอย ก็น่าจะเกิดจากการทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ที่ยังไม่เป็นปกติ แนะนำควรสังเกตอาการไปก่อนค่ะ 

                      แต่หากถอดยาฝังคุมกำเนิดออกนานแล้ว คือเกิน 2-3 เดือนแล้ว หรือเลือดที่ออก ออกแทบทุกวัน หรือมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ หรือมีปวดท้องน้อยมากร่วมด้วย แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ โดยในเบื้องต้น ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย หากตรวจไม่พบ ก็อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีมดลูกอักเสบ เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัว มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น