ถามแพทย์

 • มีตุ่มเล็กๆตรงปลายอวัยวะเพศชาย เกิดจากสาเหตุอะไร

 • บอกหน่อยคับ
  นายหัว ฟิวส์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ นายหัว ฟิวส์

   

  ในที่นี้น่าจะหมายถึงมีตุ่มเล็กๆตรงปลายอวัยวะเพศชาย

   

  ซึ่งตุ่มเล็กๆตรงปลายอวัยวะเพศชายอาจมีสาเหตุมาได้จาก เริมที่อวัยวะเพศ มาด้วยตุ่มน้ำ อาจจะเป็นๆหายๆมาแล้วหลายครั้ง เวลาตุ่มน้ำแตกออกจะมีอาการแสบ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัส หูดเช่นหูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก จะมีลักษณะจำเพาะ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสเช่นกัน รูขุมขนอักเสบ ผื่นผิวหนังอักเสบจากการแพ้หรือการสัมผัส หรือเป็นตุ่มที่เกิดจากต่อมไขมันที่โตผิดปกติทำให้เห็นชัด ไม่ใช่โรค ไม่จำเป็นต้องรักษา

   

  การให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดอาจต้องทำการตรวจร่างกายจริงด้วย ดังนั้นถ้าตุ่มเล็กๆนี้มันลุกลามมากขึ้น เจ็บ มีสารคัดหลั่งผิดปกติออกมา แนะนำการไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

   

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น ไม่ไปแกะตุ่ม หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน ยังไม่ควรเอายาอะไรมาทาเพราะยังไม่ทราบว่าเป็นอะไร รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศด้วยการล้างน้ำเปล่าเบาๆ

  นายหัว ฟิวส์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ นายหัว ฟิวส์

   

  ในที่นี้น่าจะหมายถึงมีตุ่มเล็กๆตรงปลายอวัยวะเพศชาย

   

  ซึ่งตุ่มเล็กๆตรงปลายอวัยวะเพศชายอาจมีสาเหตุมาได้จาก เริมที่อวัยวะเพศ มาด้วยตุ่มน้ำ อาจจะเป็นๆหายๆมาแล้วหลายครั้ง เวลาตุ่มน้ำแตกออกจะมีอาการแสบ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัส หูดเช่นหูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก จะมีลักษณะจำเพาะ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสเช่นกัน รูขุมขนอักเสบ ผื่นผิวหนังอักเสบจากการแพ้หรือการสัมผัส หรือเป็นตุ่มที่เกิดจากต่อมไขมันที่โตผิดปกติทำให้เห็นชัด ไม่ใช่โรค ไม่จำเป็นต้องรักษา

   

  การให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดอาจต้องทำการตรวจร่างกายจริงด้วย ดังนั้นถ้าตุ่มเล็กๆนี้มันลุกลามมากขึ้น เจ็บ มีสารคัดหลั่งผิดปกติออกมา แนะนำการไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

   

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น ไม่ไปแกะตุ่ม หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน ยังไม่ควรเอายาอะไรมาทาเพราะยังไม่ทราบว่าเป็นอะไร รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศด้วยการล้างน้ำเปล่าเบาๆ

  นายหัว ฟิวส์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ นายหัว ฟิวส์

   

  ในที่นี้น่าจะหมายถึงมีตุ่มเล็กๆตรงปลายอวัยวะเพศชาย

   

  ซึ่งตุ่มเล็กๆตรงปลายอวัยวะเพศชายอาจมีสาเหตุมาได้จาก เริมที่อวัยวะเพศ มาด้วยตุ่มน้ำ อาจจะเป็นๆหายๆมาแล้วหลายครั้ง เวลาตุ่มน้ำแตกออกจะมีอาการแสบ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัส หูดเช่นหูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก จะมีลักษณะจำเพาะ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการสัมผัสเช่นกัน รูขุมขนอักเสบ ผื่นผิวหนังอักเสบจากการแพ้หรือการสัมผัส หรือเป็นตุ่มที่เกิดจากต่อมไขมันที่โตผิดปกติทำให้เห็นชัด ไม่ใช่โรค ไม่จำเป็นต้องรักษา

   

  การให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดอาจต้องทำการตรวจร่างกายจริงด้วย ดังนั้นถ้าตุ่มเล็กๆนี้มันลุกลามมากขึ้น เจ็บ มีสารคัดหลั่งผิดปกติออกมา แนะนำการไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

   

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น ไม่ไปแกะตุ่ม หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน ยังไม่ควรเอายาอะไรมาทาเพราะยังไม่ทราบว่าเป็นอะไร รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศด้วยการล้างน้ำเปล่าเบาๆ