ถามแพทย์

  • มีตุ่มขึ้นเม็ดสีเหลืองใต้ลิ้น มีอาการเจ็บเล็กน้อย เป็นตุ่มอะไร

  •  Ploynapat Sinsathapornkul
    สมาชิก
    มีตุ่มขึ้นเม็ดสีเหลืองใต้ลิ้น มีอาการเจ็บเล็กน้อยค่ะ

    คุณ Ploynapat

    ตุ่มใต้ลิ้น มักมีสาเหตุจาก ตุ่มร้อนใน อักเสบ และต่อมเยื่อเมือก  โตก็ได้   ควรทานน้ำมากๆ ไม่ให้ปากแห้ง ปกติ ตุ่มนี้จะหายได้ใน 1-2 อาทิตย์   ถ้าไม่มีขึ้นมีอาการมากขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ครับ ถ้าปวดอาจทานยาแก้ปวด หรือทาด้วยครีม Triamcinolone 01% ก็ได้ครับ  กินน้ำมากๆ อย่าให้ปากแห้ง