ถามแพทย์

 • มีติ่งเนื้อที่รูทวาร ท้องผูกบ่อย ถ่ายอุจจาระแข็ง ถ่ายแล้วเจ็บแสบทวารหนัก ควรไปพบแพทย์ไหม

 •  Baik.
  สมาชิก
  เป็นคนที่ท้องผูกบ่อย ถ่ายอุจาระแข็ง แล้วมีวันหนึ่งก้อนอุจาระแข็งมาก ถ่ายแล้วเจ็บแสบ รู้สึกเจ็บที่สุดบริเวณแนวหลัง ปกติจะเจ็บแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่เป็นเฉพาะจุดแต่ครั้งนี้เจ็บเป็นวันและแสบบริเวณทวารด้านหลัง หลังจากวันนั้น ถ่ายอุจาระตอนไหนจะเจ็บแสบเจ็บ เป็นได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์รู้สึกมีติ่งเนื้อแข็งยื่นออกมา พออยู่ด้านนอกจะเจ็บ ถ้าอยู่ด้านในจะไม่เจ็บมาก และบริเวณที่เจ็บแสบจริงๆก็ยังไม่หาย อยากรู้ว่าเป็นแผลปริขอบทวารหรือเป็นริดสีดวง แล้วอาการแบบนี้ควรพบแพทย์ไหม
  Baik.  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Baik.

  อาการท้องผูกบ่อย ถ่ายอุจจาระแข็ง ถ่ายแล้วเจ็บแสบทวารหนัก รู้สึกมีติ่งเนื้อยื่นออกมาดังกล่าวมานั้น เข้ากับภาวะริดสีดวงทวารหนักจากการมีท้องผูกเรื้อรังได้มาก สาเหตุอื่นๆเช่น แผลปริทวารหนัก ฝีทวารหนัก การอักเสบของไส้ตรงหรือทวารหนัก

  ริดสีดวงทวาร เป็นโรคที่เกิดจากการโป่งพองของเส้นเลือดบริเวณทวารหนักหรือส่วนปลายของลำไส้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทวารหนัก ทำให้มีอาการคล้ายติ่งยื่นออกมาจากทวารหนัก หรือถ้ายังเป็นไม่รุนแรงมากอาจจะมีติ่งยื่นออกมาเวลาเบ่งอุจจาระเท่านั้น ริดสีดวงทวารหนักอาจจะมีอาการปวด เจ็บ หรือคันบริเวณทวารหนัก ถ่ายลำบาก หรือถ่ายอุจจาระมีเลือดสดปนออกมาได้ 

  ควรปรับพฤติกรรมด้วยการรับประทานอาหารที่มีพืชผักผลไม้ที่มีกากใยสูง ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 1-2 ลิตร พยายามอย่ากลั้นอุจจาระนานๆ และหลีกเลี่ยงการเบ่งอุจจาระ

  ควรไปพบแพทย์หาก เจ็บทวารหนักเรื้อรัง อุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลด ลักษณะอุจจาระเปลี่ยนแปลง หรือคลำได้ก้อนที่ออกมาชัดเจนอยู่ตลอด เจ็บปวดตรงก้อนนั้นมากๆร่วมด้วย