ถามแพทย์

  • สามารถติด hiv จากเหงื่อได้ไหม

  • คือผมอยากทราบ ถ้าเราไปเล่นกีฬากับเพื่อนเราที่มีเชื้อ hiv แต่ในขณะเราเล่นกีฬาเราได้แผลมีเลือดออก แต่เราไปกอดเพื่อนเราที่เหงื่อออกเหงื่อโดนแผลเราจะเสี่ยงไหมครับ แล้วในเหงื่อมันมีเชื่อพอที่จะทำให้ติดไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ พ่อน้อง กันดั้ม

    จากที่สอบถาม เหงื่อจะไม่มีเชื้อเอชไอวีอยู่นะคะ ดังนั้นลักษณะการสัมผัสตามที่เล่ามา จะไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อนี้นะคะ ยังไม่ต้องกังวลนะคะ

    ส่วนแผลของคุณ พ่อน้อง กันดั้ม ให้ทำความสะอาดแผลเช้า เย็น ด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน หรือแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับทำแผลนะคะ