ถามแพทย์

 • ติดเชื้อ HIV มีลูกได้ไหมครับ ค่า vl น้อยกว่า 20 ฝ่ายหญิงไม่ติด

 •  Nesky
  สมาชิก
  ติดเชื้อ hiv มีลูกได้ไหมครับ ค่าvl น้อยกว่า20 ฝ่ายหญิงไม่ติด มีได้ด้วยวิธีปกติไหมครับ แล้วฝ่ายหญิงจะติดไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nesky,

   

                  หากฝ่ายชายมีเชื้อ HIV แต่ฝ่ายหญิงยังไม่มี หากจะมีเพศสัมพันธ์ ก็จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้ง แต่ก็อาจป้องกันไม่ได้ 100% แต่ก็จะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์ หรืออีกวิธี คืออาจให้ฝ่ายหญฺิงทานยาต้านไวรัสแบบฉุกเฉินแบบป้องกันล่วงหน้าก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ (Pre-exposure Prophylaxis หรือ ยา PrEP) ซึ่งมีหลายสูตรในการทาน โดยอาจปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการทานที่เหมาะสมในแต่ละคน โดยขึ้นอยู่กับความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ด้วย ซึ่งหากทานยา PrEP ก็จะทำให้มีโอกาสมีลูกได้ด้วยค่ะ 

   

                 นอกจากนี้แล้ว หากอีกฝ่าย ทานยาต้านไวรัสสม่ำเสมอ ไปพบแพทย์ตามนัด และทำให้ผลตรวจเลือดหาเชื้อ HIV มีค่า viral load น้อยกว่า 20 copies/ml ซึ่งเท่ากับมีผลเลือด U=U (Undetectable = Untransmittable) โอกาสที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นก็ถือว่าไม่มี และสามารถมีเพศสัมพันธ์ทั้งทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือออรัลเซ็กส์ได้ โดยที่อาจไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยหรือทานยา PrEP ค่ะ