ถามแพทย์

 • ตาเหล่สามารถเป็นแพทย์ได้มั้ยค่ะ

 •  Flowers
  สมาชิก
  ตอนนี้อยู่ม.5แล้ว ว่าจะสอบเข้าแพทย์แต่ก็มีปัญหาเรื่องตาเหล่นี่แหละคะ คืออยากรู้ว่าจะเรียนแพทย์ได้ไหม ตอนนี้เครียดมากกก

  สวัสดีค่ะ คุณ Flowers,

                   คุณสมบัติของการสมัครสอบของนักศึกษาแพทย์ คือจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่

                    1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรือผู้อื่น เช่น โรคจิต โรคอารมณ์ผิดปกติ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ โดยเฉพาะ Antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                     2.เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                      3. เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                       4. มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น 

                           -  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 เมื่อได้แก้ไขแล้ว  มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง หรือมีความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน

                            -  โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนด โดยเป้นโรคหรือความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                         ดังนั้น หากมีแค่อาการตาเหล่ แต่ยังสามารถมองเห็นได้ปกติ คือมีระดับการมองเห็นไม่น้อยกว่า 20/40 (เมื่อสวมแว่นแล้ว ในกรณีมีสายตาสั้นหรือเอียง) ไม่มีตาบอดสี และไม่มีความผิดปกติอื่นๆ ดังที่กล่าวไป ก็สามารถเข้าเรียนในคณะแพทย์ได้ค่ะ ไม่ต้องกังวลไปนะคะ ขอให้เข้าเรียนได้ดังที่ตั้งใจค่ะ