ถามแพทย์

 • มีตาเหล่ จะเข้าเรียนแพทย์ได้ไหม

 •  Flowers
  สมาชิก
  ตอนนี้อยู่ม.5แล้ว ว่าจะสอบเข้าแพทย์แต่ก็มีปัญหาเรื่องตาเหล่นี่แหละคะ คืออยากรู้ว่าจะเรียนแพทย์ได้ไหม ตอนนี้เครียดมากกก

  สวัสดีค่ะ คุณ Flowers,

                   คุณสมบัติของการสมัครสอบของนักศึกษาแพทย์ คือจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่

                    1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรือผู้อื่น เช่น โรคจิต โรคอารมณ์ผิดปกติ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ โดยเฉพาะ Antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                     2.เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                      3. เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                       4. มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น 

                           -  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 เมื่อได้แก้ไขแล้ว  มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง หรือมีความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน

                            - โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนด โดยเป้นโรคหรือความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                        หากเพิ่งมีอาการตาเหล่เกิดขึ้นมาไม่นาน ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ เช่น มีเนื้องอกในตา มีสูญเสียการมองเห็นจากโรคเกี่ยวกับตา โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและระบบประสาท มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ ซึ่งทำให้ตาโปนและเหล่ได้ เป็นต้น

                        แต่หากตาเหล่เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว และไม่ได้เกิดจากโรคอะไรร้ายแรง และยังสามารถมองเห็นได้ปกติ คือมีระดับการมองเห็นไม่น้อยกว่า 20/40 (เมื่อสวมแว่นแล้ว ในกรณีมีสายตาสั้นหรือเอียง) ไม่มีตาบอดสี และไม่มีพิการทางร่างกายหรือความผิดปกติอื่นๆ ดังที่กล่าวไป ก็สามารถเข้าเรียนในคณะแพทย์ได้ค่ะ ไม่ต้องกังวลไปนะคะ ขอให้เข้าเรียนได้ดังที่ตั้งใจค่ะ

                        อย่างไรก็ตาม  หากเพิ่งมีอาการตาเหล่เกิดขึ้นมาไม่นาน ก้ควรำปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ เช่น มีเนื้องอกในตาสูญเสียการมองเห็นจากโรคเกี่ยวกับตา มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ ซึ่งทำให้ตาโปนและเหล่ได้