ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์แล้วคุณหมอให้เจาะเลือดฝากครรภ์ ผลเลือดเป็นดังแนบ ผิดปกติไหม

 •  Newjutamas
  สมาชิก
  ตั้งครรภ์แล้วคุณหมอให้เจาะเลือดฝากครรภ์ ผลเลือด คือ Htc/Hb 30.7% ค่า OF/MCV/MCH 55.8/18.3 คือผลเลือดปกติมั้ยค่ะ แล้วถ้าไม่ปกติ ผลปกติต้องเป็นเท่าไหร่ค่ะ
  Newjutamas  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Newjutamas

  ในที่นี้น่าจะเ่ป็นการเจาะเลือดที่เป็นส่วนหนึ่งของการหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นโรคธาลัสซีเมีย และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดในมารดา

  โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือดจางชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยความรุนแรงของโรคมีหลายระดับขึ้นกับชนิดของโรคที่เป็นค่ะ บางคนอาจเป็นรุนแรงต้องถ่ายเลือดตั้งแต่เด็ก บางคนเป็นแค่พาหะไม่มีอาการไปตลอดชีวิต

  โดยโรคธาลัสซีเมียนั้น อาจทำให้ผู้ป่วยมีภาวะโลหิตจาง ซีด หรืออาจจะมีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กกว่าคนปกติได้ จากผลที่แนบนั้น มีภาวะซีดเล็กน้อย และมีขนาดของเม็ดเลือดแดงที่น่าจะเล็กผิดปกติ (ไม่แน่ใจว่าค่า 55.8 คือค่าขนาดของเม็ดเลือดแดง MCV หรือไม่เพราะมี 3 ค่า แต่มี 2 ตัวเลข ปกติค่าเม็ดเลือดแดง MCV ควรอยู่ในช่วง 80-100)

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ทำการฝากครรภ์อยู่ได้โดยตรงเลยค่ะ หากมีความผิดปกติจริง แพทย์อาจมีการเจาะยืนยันที่จำเพาะเจาะจงต่อโรคธาลัสซีเมีย และต้องตรวจผลเลือดของสามีด้วย เพื่อดูว่าบุตรจะมีโอกาสมีความผิดปกติหรือไม่และโอกาสมากน้อยแค่ไหน