ถามแพทย์

 • ตรวจ hiv

 •  ponsak123
  สมาชิก

  คุณหมอครับ ถ้าตรวจ hiv ด้วยเทคนิค PCR หลังความเสี่ยง 1 ปี สามารถตรวจพบได้ไหมครับ 

  ponsak123  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-hiv-%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1