ถามแพทย์

 • ตรวจ HIV ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ซิฟิลิซ ที่ 85 วันหลังเสี่ยงให้ผลเป็นลบ ผลเชื่อถือได้หรือไม่

 •  ueay456
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ หนูได้ตรวจ hiv ,  ไวรัสตับ บี,ซี และ ซิฟิลิส ที่คลินิกนิรนาม หลังความเสี่ยง 85 วัน  ผลเป็นลบ แต่ทางคลินิกนิรนามแจ้งว่าไม่ได้ตรวจ  nat  ให้ เนื่องจาก เสี่ยงมาแล้ว 85 วัน อยากทราบว่า 85 วัน ผลเป็นลบ เชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็น  ต้องตรวจซ้ำที่ 6 เดือนไหม ขอบคุณค่ะ

  ueay456  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณueay456

  ในกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆเช่น HIV ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ซิฟิลิซ สามารถยืนยันได้ด้วยการตรวจเลือด ดูระดับภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อโรคนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ร่างกายจะใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างน้อย 90 วันหรือ 3  เดือน การตรวจที่ให้ผลที่แน่ชัด จึงจะอยู่ที่ 90 วันหลังมีความเสี่ยงขึ้นไป

  แต่ในช่วงเวลา 85 วันดังกล่าวมาก็ถือว่าใกล้เคียงกับเวลาที่ให้ผลตรวจได้แน่นอนแล้วมาก ผลจึงน่าจะเชื่อถือได้ค่ะ การตรวจ NAT นั้น น่าจะหมายถึงการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ HIV (nucleic acid test = NAT) จะสามารถตรวจพบเชื้อได้ภายใน 7-28 วันหลังรับเชื้อ ถ้าเลยมานานแล้วก็อาจะใช้การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคโดยตรงไปเลยจะให้ผลที่แน่นอนกว่า

  กรณีนี้ผลเชื่อถือได้ประมาณ 95-99% ขึ้นไปแล้ว แต่ถ้าไม่สบายใจ สามารถไปยืนยันซ้ำหลังเสี่ยงมาครบ 90 วันได้ค่ะ