ถามแพทย์

 • ตรวจ HIV

 •  visaknu123
  สมาชิก

  ผมตรวจ hiv ด้วย น้ำยารุ่นที่ 3 ที่คลินิกฟ้าสีรุ่งที่ 40 วัน ผลเป็นลบ  และตรวจด้วย ชุดตรวจเองที่มี อย. และยังไม่หมดอายุ ที่ 76 วันหลังความเสี่ยง ผลเป็นลบ  เชื่อผลได้กี่เปอร์เซ็นครับ และต้องตรวจซ้ำที่ 90 วันไหมครับ

  ถ้าติดไวรัสตับอักเสบชนิดบี ชนิดซี จะมีผลให้ ระยะการตรวจพบเชื้อนานขึ้นไหม เช่นตรวจที่ 3 เดือนเป็นลบ ตรวจที่ 6 เดือนเป็นบวก

  ขอบคุณครับคุณหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ visaknu123,

                      หากเป็นตรวจหาการติดเชื้อ HIV ด้วยน้ำยา third generation ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อเพียงอย่างเดียว (Anti-HIV1/2) จะเริ่มตรวจพบได้ที่ 21 วันหรือ 3 สัปดาห์ แต่จะตรวจได้เกือบ 100% ที่ 12 สัปดาห์ ดังนั้นหากเป็นการตรวจด้วยวิธีนี้ที่ 40 วันหลังจากไปมีความเสี่ยงมา แล้วผลเป็นลบ ก็น่าจะไม่ได้ติดเชื้อ HIV มา 

                      และหากได้ตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยใช้ชุดตรวจด้วยตัวเอง โดยตรวจอย่างถูกต้องและตรวจที่ 76 วันหลังจากไปมีความเสี่ยงมา แล้วผลเป็นลบอีก ก็แสดงว่าไม่น่ามีการติดเชื้อมาค่ะ อย่างไรก็ตาม หากให้แน่นอน แนะนำควรตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 90 วัน ก็จะแน่นอนกว่าค่ะ

                       ส่วนไวรัสตับอักเสบชนิดซีนั้น จะสามารถเริ่มตรวจพบเชื้อได้ที่  1-2 สัปดาห์หลัจากติดเชื้อมา โดยใช้วิธีการตรวจหา HCV RNA แต่หากเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ หรือ Anti-HCV จะตรวจพบได้ช้ากว่า คือจะเริ่มตรวจพบได้ที่ 3 สัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่จะตรวจพบได้ที่ 6 สัปดาห์หลังรับเชื้อ บางรายอาจนานถึง 12 สัปดาห์ได้ค่ะ

                     ส่วนไวรัสตับอักเสบชนิดบี จะใช้วิธีการตรวจเลือดหาส่วนประกอบของเชื้อ  (HBsAg) โดยมีโอกาสเริ่มตรวจพบได้ที่ 1 สัปดาห์ แต่บางรายอาจนานถึง 9 สัปดาห์ ดังนั้น หากให้แน่นอน ก็ควรตรวจหลังจากมีความเสี่ยงมาแล้ว 9 สัปดาห์ค่ะ