ถามแพทย์

  • ตรวจ HIV หลังมีความเสี่ยงมาที่ 58 และ 90 วัน ผลเป็นลบ ยังมีโอกาสติดเชื้อ HIV อีกไหม

  •  Nokk4
    สมาชิก
    พอดีเมื่อวันที่31 ตุลา ผมได้มีอะไรกับแฟนแบบ oralsex ไม่มีีการสอดใส่ หลังมีความเสี่ยงมา 58 วันผมได้ไปตรวจ HIV ที่คลีนิคแลปแห่งหนึ่ง ทำการตรวจแบบหาภูมิคุ้มกันผลออกมาเป็นลบ และหลังจากมีความเสี่ยงมา 90 วัน ผมได้ทำการกลับไปตรวจซ่ำอีกที่คลีนิิคแห่งเดิมผลออกมาเป็นลบ ผมอยากทราบว่ายังมีโอกาสติดเชื้อ HIV อยู่ไหมครับ คือตอนนี้ี้ผมเครียดและวิตกกังวลมากเลยครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Nokk4,

                         การตรวจหาเชื้อ HIV ในปัจจุบัน จะเป็นการตรวจด้วยเทคนิควิธี fourth generation โดยจะเป็นการตรวจหาทั้งแอนติบอดี้ต่อเชื้อ และตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ (p24 antigen) ซึ่งจะเริ่มตรวจเจอเชื้อได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังจากรับเชื้อมา และตรวจเจอได้เกือบ 100% ที่ 1 เดือน ดังนั้น หากได้ไปตรวจที่ 48 และ 90 วันหลังไปมีความเสี่ยงมา แล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อค่ะ ทั้งนี้ แม้จะเป็นการตรวจด้วยเทคนิควิธีเดิม คือ third generation ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อเพียงอย่างเดียว แต่หากได้ตรวจที่ 90 วัน หลังไปมีความเสี่ยงมา แล้วผลเป็นลบ ก็ถือว่าผลเชื่อถือได้แล้วค่ะ