ถามแพทย์

 • ตรวจหา HIV หลังมีความเสี่ยงที่ 1 เดือน 21 วัน และ 3 เดือน ผลเป็นลบ เชื่อถือได้หรือยัง

 •  Chaiyanan Jingsanthia
  สมาชิก
  ผมไปเสี่ยงด้วยวิธีออรัลเซ็คหลั่งใน กับ ผช อีก 2 คนแล้วผมเป็นร้อนใน ไปตรวจ 1 เดือน 21 วันผลออกมาลบ และไปตรวจ 3 เดือนเปะ แต่ยังไม่ได้ตรวจ รอบ 6 เดือน ผ่านมาเป็นปีละ ควรไปตรวจอีกดีไมครับ ผมไม่มีการไปเสี่ยงเพิ่มครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Chaiyanan Jingsanthia,

                      หากเป็นการตรวจหา HIV ด้วยน้ำยา fourth generation สามารถจะตรวจพบได้เกือบ 100% ที่ 3-4 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อมา อย่างไรก็ตาม หากตรวจแล้วผลเป็น negative มีคำแนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 8 สัปดาห์ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากได้ใช้การตรวจด้วยวิธีนี้ โดยตรวจที่ 1 เดือน 21 วันและที่ 3 เดือนหลังจากมีความเสี่ยงมา แล้วพบผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อแต่อย่างใด

                      หากเป็นการตรวจด้วยน้ำยา third generation จะเริ่มตรวจพบได้ที่ 6 สัปดาห์ แต่จะตรวจได้เกือบ 100% ที่ 12 สัปดาห์ ดังนั้นหากเป็นการตรวจด้วยวิธีนี้ การตรวจที่ 3 เดือนแล้วผลเป็นลบ ก็แสดงว่าไม่น่ามีการติดเชื้อเช่นกัน มีเพียงส่วนน้อยมากๆ ที่อาจตรวจไม่พบที่ 3 เดือน