ถามแพทย์

 • กินยาต้านมาปี 4 เดือน ถ้าตรวจ CBC จะพบอะไรผิดปกติไหม

 • สอบถามครับ พอดี ปีนี้ได้ทุนเรียนต่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องอยู่หอทางคณะ แต่ติดว่า เราเป็นB24 ท่านยาสม่ำเสมอไม่ขาด CD4. 800+ ไม่ติดTB ตรวจ VL ถูกกดหมด แต่ยากินยัง มี effect คลื่นไส้ อาเจียนบ้าง ทานยามาปี4เดือน อยากถามว่า ถ้าทาง คณะตรวจ เลือด นี้ตรวจอะไร ถ้าตรวจCBC จะเจออะไรไหม ตรวจ antibody antigen จะเจอvirusไหม
  ชายไทย ใจเดียว  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ชายไทย ใจเดียว

  ในที่นี้โรค B24 น่าจะหมายถึงการติดเชื้อไวรัส hiv

  ซึ่งไวรัส hiv เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องในร่างกาย ในช่วงแรกจะยังเรียกว่าโรค hiv แต่หากเริ่มมีการติดเชื้อฉวยโอกาส หรือค่าความต้านทานของโรคหรือ CD4 ที่กล่าวมา ต่ำกว่า 200 ไปแล้ว อาจจะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าโรคเอดส์

  การมีเชื้อไวรัส hiv ในปัจจุบัน มียาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพดี สามารถกดเชื้อไวรัสจนต่ำมากๆได้ แทบจะตรวจไม่เจอ ถ้ากินยาสม่ำเสมอมาตลอด และมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ดีดังที่กล่าวมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม จะยังตรวจเจอภูมิคุ้มกันต่อ hiv ในร่างกายได้เสมอ แม้ว่าตัว viral load หรือปริมาณไวรัสจะยังต่ำมาก จึงตอบว่าถ้าตรวจเลือด anti-hiv ก็จะยังจะพบการติดเชื้อค่ะ ส่วนค่าเลือดหรือ CBC ที่กล่าวมานั้นไม่ได้บ่งบอกถึงการติดหรือไม่ติดเชื้อ hiv