ถามแพทย์

 • ตรวจเลือด 1 เดือนกับ 3 วัน ด้วยวิธีตรวจ antibody 2 ชุด ผลเป็นลบ มั่นใจได้กี่เปอร์เซนต์

 •  Game gun
  สมาชิก
  ตรวจเลือด 1เดือนกับ3 วัน ด้วยวิธี ตรวจantibody 2ชุด ผลเป็นลบ มั่นใจกี่%คับ
  Game gun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Game gun

  การตรวจ hiv นั้นมี 3 แบบดังนี้

  1.ตรวจเชื้อ hiv เองเลย อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง

  2.ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น

  3. ตรวจภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  ดังนั้นต้องดูว่าเป็นการตรวจทั้งเชื้อและภูมิ หรือตรวจภูมิอย่างเดียวซึ่งจะให้ผลที่แน่นอนช้ากว่าที่ประมาณ 3 เดือน ถ้าเป็นการตรวจทั้งเชื้อและภูมิให้ผลเกือบ 100% ที่ประมาณ 1 เดือน แต่อย่างไรก็ตามแนะนำผู้ป่วยทุกรายไปตรวจภูมิคุ้มกันที่ 3 เดือนหลังเสี่ยงทุกรายเป็นการยืนยันค่ะ