ถามแพทย์

 • ตรวจเลือดหลังเสี่ยง 1 เดือน

 •  Shazamm123
  สมาชิก
  ตรวจ HIV gen 4 หลังเสี่ยง 1 เดือนได้ผลลบ ในกรณีที่มีความเสี่ยง ใช้ sex toy ที่สั่งออนไลน์มา ระยะเวลาขนส่ง 1 วัน แล้วใช้ sex toy ทันที แต่ไม่ได้ล้างก่อน ต้องไปตรวจอีกที่ 3 เดือนไหมครับ หรือ ผล 1 เดือนผมควรสบายใจได้แล้ว
  Shazamm123  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Shazamm123

  การตรวจว่ามีการติดเชื้อ hiv หรือไม่นั้น  จะมีทั้งการตรวจเชื้อ hiv เองเลย อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง หรือการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  ดังนั้นหากเป็นการตรวจชนิดที่ตรวจทั้งเชื้อและตรวจทั้งภูมิไปพร้อมๆกัน จะให้ผลที่ค่อนข้างแน่นอนได้แล้วที่ 1 เดือน แต่อย่างไรก็ตามแนะนำการไปตรวจยืนยันผลที่ 3 เดือนในทุกรายเพื่อเป็นการยืนยันค่ะ