ถามแพทย์

 • ตรวจเชื้อhiv

 •  Chatchai Kerwsaard
  สมาชิก
  ผมตรวจเชื้อhivที่28วันครับด้วยน้ำยาgen4 ครับคุณหมอ ผลมีความน่าเชื่อถือได้แค่ไหนครับ ขอบคุณครับ
  Chatchai Kerwsaard  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Chatchai Kerwsaard

  การตรวจยืนยันการติดเชื้อ hiv นั้นสามารถทำได้โดยการตรวจหาภูมิคุ้มกันของ hiv ที่ร่างกายสร้างขึ้นมา

  ซึ่งวิธีที่นิยมจะมี 2 แบบ ก็คือการตรวจภูมิคุ้มกันโดยตรง ที่เรียกว่าการตรวจด้วยน้ำยา gen 3 ให้ผลที่แน่นอนได้ประมาณ 90 วันหลังมีความเสี่ยง หรืออีกวิธีคือการตรวจทั้งเชื้อและภูมิไปพร้อมๆกันที่เรียกว่าการใช้น้ำยา gen 4 ดังกล่าวมา ซึ่งให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 21-28 วันขึ้นไป หลังมีความเสี่ยง

  ดังนั้นผลที่ได้จึงน่าเชื่อถือค่อนข้างมากแล้วอาจเกิน 95% แต่อย่างไรก็ตามในคนไข้ทุกราย แนะนำการกลับไปยืนยันผลด้วยการตรวจหาภูมิคุ้มกันโดยตรงที่ 90 วันหลังความเสี่ยงด้วยค่ะ