ถามแพทย์

 • ตรวจหาเชื้อHIV.

 •  Jitiphoj Paster Tipsumontha
  สมาชิก
  เนื่องจากผมคิดว่าไปมีความเสี่ยงมา ที่10 สัปดาห์แล้วไปตรวจเลือดผลออกมาปกติ ยังต้องกลับไปตรวจซ้ำหรือมั้ยครับ 1 พ.ย 62- 3 ม.ค 63 ผมไปตรวจ แล้วผลออกมาปกติ ยังต้องกลับไปตรวจซ้ำหรือมั้ย ตรวจ ที่ คลินิดนิรนาม
  Jitiphoj Paster Tipsumontha  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Jitiphoj Paster Tipsumontha

  การตรวจเชื้อ hiv นั้นตรวจได้ 3 แบบหลักๆ คือตรวจตัวเชื้อโดยตรง ให้ผลบวกได้ประมาณ 7-10 วัน ตรวจทั้งเชื้อและภูมิให้ผลบวกได้ประมาณ 4 สัปดาห์ และตรวจภูมิคุ้มกันโดยตรงให้ผลแน่นอนที่ 3 เดือน

  ดังนั้นขึ้นกับว่าเป็นการตรวจชนิดใด ถ้าเป็นการตรวจทั้งเชื้อทั้งภูมิที่ 10 สัปดาห์ให้ผลลบ ก็น่าจะเป็นลบจริงๆ

  แต่อย่างไรก็ตามในทุกราย แนะนำการกลับไปยืนยันการตรวจภูมิคุ้มกันโดยตรงที่ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยงค่ะ