ถามแพทย์

 • ไปตรวจเลือดหลังเสี่ยงมา 3 เดือน 20วั น ผลเป็นลบ เชื่อถือได้กี่เปอร์เซนต์

 •  Netipong Seedam
  สมาชิก
  ผมไปตรวจเลือดหลังเสี่ยงมา3เดือนกับอีก20วันผลเป็นลบเอชื่อถือได้กี่เปอร์เซนครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Netipong Seedam,

                    หากเป็นการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ด้วยวิธี third generation ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อเพียงอย่างเดียว (Anti-HIV1/2) จะเริ่มตรวจพบได้ที่ 21 วันหรือ 3 สัปดาห์ แต่จะตรวจได้เกือบ 100% ที่ 12 สัปดาห์

                    แต่หากเป็นการตรวจหาด้วยวิธี fourth generation จะเป็นการตรวจหาทั้งแอนติบอดี้ต่อเชื้อ (Anti-HIV1/2) และตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ (p24 antigen) ดังนั้นจึงมีความไวในการตรวจหากเชื้อได้เร็วกว่า ซึ่งจะเริ่มตรวจเจอเชื้อได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังจากรับเชื้อมา และตรวจเจอได้เกือบ 100% ที่ 1 เดือน

                    ดังนั้น ไม่ว่าจะได้ไปตรวจหาการติดเชื้อด้วยวิธีใด หากตรวจที่ 3 เดือน 20 วัน หลังไปมีความเสี่ยงมา และผลเป็นลบ หรือไม่พบการติดเชื้อ ก็แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ HIV ค่ะ