ถามแพทย์

 • ตรวจหาเชื้อ HIV

 •  auslof
  สมาชิก
  ตรวจ HIv 4th generation Rapid Tests กับการตรวจ การตรวจ Anti Hiv (cmia) การตรวจ แตกต่างกันไหมครับ
  auslof  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ auslof

  การตรวจ  HIv 4th generation Rapid Tests เป็น ตรวจภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน และการตรวจ  Anti Hiv (cmia) นั้นก็เป็นการตรวจแบบ 4th Generation  คือตรวจทั้งตัวเชื้อและภูมิคุ้มกันของเชื้อในร่างกายไปพร้อมกันเช่นกันค่ะ