ถามแพทย์

 • ผลตรวจค่าอสุจิ เป็นดังแนบ แปลว่าอะไร

 •  monwan
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ แฟนอายุ 23 เคยรับการผ่าตัดหลอดเลือดดำอัณฑะขอด เมื่อกลางเดือนตุลา 2563 เลยพาไปตรวจเพราะวางแผนการตั้งครรภ์ค่ะ รบกวนคุณหมอแปลค่าให้หน่อยค่ะ MICROSCOPY Semen Analysis Test name Value Reference range Method Time collection 11.25 Time Analysis 11.40 Appearance Mucous streaks Physical Total volume 3.5 mL (>=2.0) pH 8.0. (7.2-8.0) Motility 95 % (0-2hrs70-80%.2-3hrs50%) Microscopic Progressive 1+(Nonprogressive) Microscopic Viability (%Live) 95% (>=75) Microscopic Sperm count (cells/10^6/mL) 15 (50-150) Microscopic Sperm count/Injection(cells/10^6/totalVol) 52.5 Calculation. Morphology Normal 95% (>70) Microscopic Head defect 5 % Microscopic Leukocyte (WBC) 3 cells/10^6&mL Microscopic
  monwan  monwan
  สมาชิก
  เว้นวรรคข้อความแล้ว แต่มันไม่เว้นให้ค่ะ MICROSCOPY Semen Analysis Test name Value Reference range Method Time collection 11.25 Time Analysis 11.40 Appearance Mucous streaks Physical Total volume 3.5 mL (>=2.0) pH 8.0. (7.2-8.0) Motility 95 % (0-2hrs70-80%.2-3hrs50%) Microscopic Progressive 1+(Nonprogressive) Microscopic Viability (%Live) 95% (>=75) Microscopic Sperm count (cells/10^6/mL) 15 (50-150) Microscopic Sperm count/Injection(cells/10^6/totalVol) 52.5 Calculation. Morphology Normal 95% (>70) Microscopic Head defect 5 % Microscopic Leukocyte (WBC) 3 cells/10^6&mL Microscopic
  monwan  monwan
  สมาชิก
  Time collection 11.25 Time Analysis 11.40 // Appearance Mucous streaks Physical //Total volume 3.5 mL // pH 8.0. //Motility 95 % //Progressive 1+(Nonprogressive) // Viability (%Live) 95% // Sperm count (cells/10^6/mL) 15 (50-150) Microscopic // Sperm count/Injection(cells/10^6/totalVol) 52.5 Calculation. //Morphology Normal 95% //Head defect 5 % //Leukocyte (WBC) 3 cells/10^6&mL
  monwan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ monwan

  อสุจิคือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชาย เกิดขึ้นโดยกระบวนการภายในระบบสืบพันธุ์และถูกขับออกจากร่ายกายผ่านทางอวัยวะเพศโดยการหลั่งระหว่างการร่วมเพศ

  โดยการตรวจค่าอสุจิเพื่อดูความสมบูรณ์นั้น จะต้องมีปริมาณอยู่ในช่วง 2-5 ml จากที่แนบมา 3-5 ml คือปกติ การเคลื่อนที่ที่ปกติ ซึ่งจากค่าที่แปลออกมาการเคลื่อน 95% ไม่ผิดปกติ มีรูปร่างที่ปกติ 95% ซึ่งเกิน 70% แล้วจัดว่าส่วนใหญ่อสุจิมีรูปร่างปกติ

  ดังนั้นจากผลแนบนั้น ทั้งปริมาณ รูปร่าง และการเคลื่อนไหวของอสุจิอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ส่งตรวจโดยตรงอีกครั้ง

  monwan  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ monwan

  อสุจิคือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชาย เกิดขึ้นโดยกระบวนการภายในระบบสืบพันธุ์และถูกขับออกจากร่ายกายผ่านทางอวัยวะเพศโดยการหลั่งระหว่างการร่วมเพศ

  โดยการตรวจค่าอสุจิเพื่อดูความสมบูรณ์นั้น จะต้องมีปริมาณอยู่ในช่วง 2-5 ml จากที่แนบมา 3-5 ml คือปกติ การเคลื่อนที่ที่ปกติ ซึ่งจากค่าที่แปลออกมาการเคลื่อน 95% ไม่ผิดปกติ มีรูปร่างที่ปกติ 95% ซึ่งเกิน 70% แล้วจัดว่าส่วนใหญ่อสุจิมีรูปร่างปกติ

  ดังนั้นจากผลแนบนั้น ทั้งปริมาณ รูปร่าง และการเคลื่อนไหวของอสุจิอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ส่งตรวจโดยตรงอีกครั้ง

  monwan  monwan
  สมาชิก
  ขอบคุณค่ะคุณหมอ 😃
  monwan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ monwan

  อสุจิคือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชาย เกิดขึ้นโดยกระบวนการภายในระบบสืบพันธุ์และถูกขับออกจากร่ายกายผ่านทางอวัยวะเพศโดยการหลั่งระหว่างการร่วมเพศ

  โดยการตรวจค่าอสุจิเพื่อดูความสมบูรณ์นั้น จะต้องมีปริมาณอยู่ในช่วง 2-5 ml จากที่แนบมา 3-5 ml คือปกติ การเคลื่อนที่ที่ปกติ ซึ่งจากค่าที่แปลออกมาการเคลื่อน 95% ไม่ผิดปกติ มีรูปร่างที่ปกติ 95% ซึ่งเกิน 70% แล้วจัดว่าส่วนใหญ่อสุจิมีรูปร่างปกติ

  ดังนั้นจากผลแนบนั้น ทั้งปริมาณ รูปร่าง และการเคลื่อนไหวของอสุจิอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ส่งตรวจโดยตรงอีกครั้ง

  monwan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ monwan

  อสุจิคือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชาย เกิดขึ้นโดยกระบวนการภายในระบบสืบพันธุ์และถูกขับออกจากร่ายกายผ่านทางอวัยวะเพศโดยการหลั่งระหว่างการร่วมเพศ

  โดยการตรวจค่าอสุจิเพื่อดูความสมบูรณ์นั้น จะต้องมีปริมาณอยู่ในช่วง 2-5 ml จากที่แนบมา 3-5 ml คือปกติ การเคลื่อนที่ที่ปกติ ซึ่งจากค่าที่แปลออกมาการเคลื่อน 95% ไม่ผิดปกติ มีรูปร่างที่ปกติ 95% ซึ่งเกิน 70% แล้วจัดว่าส่วนใหญ่อสุจิมีรูปร่างปกติ

  ดังนั้นจากผลแนบนั้น ทั้งปริมาณ รูปร่าง และการเคลื่อนไหวของอสุจิอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ส่งตรวจโดยตรงอีกครั้ง