ถามแพทย์

 • ตกขาวสีน้ำตาลมีลิ่มเลือด ประจำเดือนยังไม่มา เป็นอันตรายหรือไม่

 •  Pimmada
  สมาชิก
  หมอมีอาการตกขาวสีน้ำตาลมีลิ่มเลือด ประจำเดือนยังไม่มา เป็นอันตรายหรือป่าวค่ะ!

  สวัสดีค่ะ คุณ Pimmada,

                         การมีตกขาวสีน้ำตาลและมีลิ่มเลือด หากออกมาในช่วงใกล้ที่จะมีประจำเดือนมา อาจเป็นเลือดที่ตกค้างอยู่ในมดลูกจากรอบเดือนที่แล้ว ที่มักออกมาก่อนการมีประจำเดือนมาได้ ดังนั้น หากหลังจากนี้ 1-2 วัน มีเลือดประจำเดือนออกมา ก็ถือว่าปกติดีค่ะ 

                      แต่หากหลังจากนี้ 2 วัน ประจำเดือนยังไม่มา อาจเกิดจาก

                      1. ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม ซึ่งมักจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วย

                      2. เป็นตกขาวที่ผิดปกติ เช่น จากการมีมดลูกอักเสบ ซึ่งมักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย 

                      3.ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนชนิดต่างๆ รวมถึงยาสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ 

                      4. มีความผิดปกติของมดลูก เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัว เป็นเนื้องอกมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น

                      ดังนั้น หากประจำเดือนยังไม่มา ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรก หากตรวจไม่พบ แต่ยังมีตกขาวสีน้ำตาลดังกล่าวออกมาเรื่อยๆ หรือมีเลือดออกกะปริดกะปรอยระหว่างรอบเดือน หรือมีอาการปวดท้องน้อย ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ