ถามแพทย์

  • ซี่โครงทั้งสองข้างใต้ราวนม แฟบลง เกิดจากอะไร ควรทำอย่างไร

  •  Naafx4m
    สมาชิก
    ซี่โครงทั้งสองข้างใต้ราวนม มีอาการแฟ็บลง ไม่ทราบว่าเกิดจากปัจจัยอะไรได้บ้าง และควรทำยังไง

    สวัสดีค่ะ คุณ Naafx4m,

                           การที่ซี่โครงทั้ง 2 ข้างใต้ราวนมแฟบลง หากไม่ได้มีอาการผิดปกติต่างๆ เช่น อาการเจ็บ ปวด มีก้อนบริเวณหนังทรวงอกหรือกระดูกซี่โครง และไม่ได้มีอาการผิดปกติทางปอด เช่น ไอ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก เป็นต้น ก็ไม่น่าเกิดจากความผิดปกติหรือโรคอะไร โดยอาจเกิดจากการที่ผอมลง หรือตัวสูงขึ้น (หากอยู่ในช่วงวัยรุ่น) ก็ได้ค่ะ ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจ ว่ามีก้อนหรือไม่ หรือมีอาการผิดปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจ่างกายดูค่ะ