ถามแพทย์

  • กระดูกสีข้างลั่นตอนหายใจ จะเป็นอะไรไหม

  •  Paul Yebera
    สมาชิก
    กระดูกสีข้างลั่นตอนหายใจ

    สวัสดีครับคุณ Paul Yebera

     กระดูกซี่โครงลั่นตอนหายใจเกิดจาก กระดูกซี่โครงมีการขยายตัวเมื่อหายใจเข้า และหดตัวเมื่อหายใจออก ปกติซีโครงไม่ได้แข็งหมดทั้งเส้น แต่มีช่วงกระดูกอ่นอยุ่ด้านหน้าใกล้กระดูก sternum เพื่อให้ซี่โครงขยายได้ง่ายขึ้นครับ  ดังนั้นเสียงที่เกิดจากกระดูกจึงไม่อันตรายอะไร  นอกจากมีการกระทบกระเทือนทำให้ซี่โครงหักไปก่อนแล้ว