ถามแพทย์

 • คุมกำเนิดโดยฝังยาคุม มีเลือดออกทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และยังมีประจำเดือน

 •  miss june
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กับแฟน ทุกครั้งที่มีเสร็จ หลั่งในแต่ฝังยาคุมคะ จะมีเลือดไหลออกมาปนด้วยคะ และวันต่อมาก็มีตกขาวปนเลือด บางทีเป็นก้อนตกขาวแต่มีสีน้ำตาลคะ บางทีก็มีเลือดออกเหมือนประจำเดือนเป็นอาทิตย์เลยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ miss june,

                       หากเลือดที่ไหลจากช่องคลอด ไม่ได้เกิดเฉพาะหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ แต่ออกกะปริดกะปรอย มาบ้างไม่มาบ้าง หรือมานานแบบประจำเดือน และไม่ได้มีอาการปวดท้องน้อยมากร่วม เลือดดังกล่าวก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดได้ค่ะ ซึ่งหากเลือดมีปริมาณเล็กน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ โดยส่วนใหญ่เมื่อฝังยาคุมไปซักระยะ เลือดจะค่อยๆมาน้อยลงและห่างขึ้น และบางรายประจำเดือนอาจขาดหายไปได้ค่ะ

                       แต่หากเลือดที่ไหลออกจากช่องคลอด เกิดขึ้นเฉพาะหลังจากมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น อาจเกิดจาก

                    1. มีการฉีกขาดของเยื่อบุภายในช่องคลอด จากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง หรือมีการใช้สิ่งของสอดใส่ช่องคลอด ซึ่งโดยปกติเลือดที่ออกจะมีปริมาณไม่มาก ค่อยๆ ซึมออก และจะเป็นอยู่เพียง 1-2 วัน 

                    2. มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก

                     3. มีการติดเชื้อในช่องคลอด ซึ่งจะมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย ไม่ใช่เฉพาะแต่หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เท่านั้น หรือมีแสบหรือคันช่องคลอด

                     4. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     5. มะเร็งปากมดลูก นอกจากมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ มักมีอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย ตกขาวมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ปวดท้องน้อย เป็นต้น

                     แนะนำว่า หากเลือดออกเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งเท่านั้น และมีอาการปวดท้องน้อย เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ ตกขาวมีกลิ่นเหม็น จึงควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ