ถามแพทย์

 • ช่วยตัวเองแล้วเลือดออก

 •  ammaaa
  สมาชิก
  ช่วยตัวเองโดยใช้นิ้วแค่นิ้วเดียว แต่เพิ่งมามีเลือดออกช่วงสองสัปดาห์นี้ด้วยทุกครั้งที่ทำค่ะ พอหยุดทำก็เลิกไหล ผิดปกติมั้ยคะ แล้วควรทำอย่างไรดีคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ammaaa,

                         หลังจากที่มีการช่วยตัวเอง โดยการใช้นิ้วสอดใส่เข้าสู่ช่องคลอด ก็อาจทำให้เยื่อบุช่องคลอดเกิดการบาดเจ็บ และมีเลือดออกมาได้ จากการที่เล็บมีความแข็ง และหากเล็บยาว ก็จะมีความแหลมคม ก็มีโอกาสบาดเจ็บได้มากขึ้น ซึ่งเลือดที่ออกจากการบาดเจ็บของเยื่อบุช่องคลอดนั้น มักจะมีปริมาณไม่มาก ออกแบบซึมๆ และมักจะหายไปได้เองภายในไม่กี่วัน ดังนั้น หากเลือดออกเฉพาะหลังจากที่ช่วยตัวเอง ไม่ได้ไหลในช่วงอื่นๆ และหยุดไหลไปได้เอง ก็ไม่น่ามีอะไรผิดปกติค่ะ อย่างไรก็ตาม หากออกทุกครั้งที่มีการใช้นิ้วสอดใส่ โดยที่ไม่ได้ทำรุนแรง และเล็บไม่ได้ยาว อาจเกิดจากการที่ปากมดลูกมีการอักเสบ หรือมีติ่งเนื้อที่ปากมดลูกอยู่ค่ะ 

                           แนะนำว่าหากเลือดยังคงออกทุกครั้งที่ช่วยตัวเอง หรือมีเลือดออกในช่วงเวลาอื่นๆ ที่ไม่ด้ช่วยตัวเองด้วย ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ