ถามแพทย์

 • อายุ 11จะ 12 ปีแล้ว ยังฉี่รดที่นอนอยู่ ควรทำอย่างไรดี

 • หนูอายุ11จะ12แล้วยังฉี่รดที่นอนอยู่เลยหนูอายพี่ อายน้อง อายพ่อกับแม่ หนูควรทำยังไงดีคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ปัทมาพร ผลสงค์,

                    ปัสสาวะรดที่นอนจะถือเป็นอาการปกติ เมื่อเกิดในวัยทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 4 ปี เพราะระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการปัสสาวะยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ 

                     แต่หากในตอนนี้ อายุ 11-12 ปีแล้ว เกิดมีอาการปัสสาวะรดที่นอน โดยที่ในช่วงก่อนหน้านั้น ไม่ได้มีอาการปัสสาวะรดที่นอนมาตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบแล้ว จะถือว่าเป็นอาการปัสสาวะรดที่นอนทุติยภูมิ ซึ่งสาเหตุ ได้แก่

                    - การมีท้องผูกเรื้อรัง เพราะก้อนอุจจาระจะส่งผลถึงการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะด้วย

                   - โรคของกระเพาะปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือการทำงานของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะผิดปกติ หรือโรคทางประสาทที่ควบคุมการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ

                    - โรคของต่อมไร้ท่อ ที่ส่งผลให้ลดการสร้างฮอร์โมนควบคุมปริมาณปัสสาวะ ปริมาณปัสสาวะจึงมากกว่าปกติ

                    - โรคเบาหวาน ซึ่งส่งผลต่อประสาทควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้

                    - ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน 

                    - โรคลมชัก

                    - ติดเชื้อพยาธิเข็มหมุด ซึ่งพยาธิจะไปกระตุ้นการบีบตัวของทวารหนัก และส่งผลต่อการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะด้วย 

                    - มีปัญหาด้านอารมณ์ จิตใจ เช่น ปัญหาจากโรงเรียน เพื่อน พ่อแม่ทะเลาะกัน 

                     แต่หากตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก มีอาการปัสสาวะรดที่นอดมาตลอด โดยไม่เคยไม่มีช่วงที่ไม่เคยมีช่วงที่ปัสสาวะปกติเลย สาเหตุอาจได้แก่

                     - พันธุกรรม ในเด็กที่ทั้งพ่อและแม่มีประวัติปัสสาวะรดที่นอนช่วงเป็นเด็ก จะมีโอกาสเกิดประมาณ 77% แต่หากมีพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งมีประวัติปัสสาวะรดที่นอน จะมีโอกาสเกิดประมาณ 43%  และพบได้ ประมาณ 15% หากไม่มีประวัติของพ่อและแม่ ก็ยังมีโอกาสเกิดได้ประมาณ 15% 

                     - สมองหรือระบบประสาทที่ควบคุมการปัสสาวะเจริญเติบโตช้ากว่าเด็กทั่วไป ซึ่งมักพบร่วมกับการพัฒนาการอื่นๆ ที่ช้ากว่าปกติ เช่น พูดช้า เรียนรู้ช้า

                    - การสร้างฮอร์โมนควบคุมปริมาณน้ำปัสสาวะในช่วงกลางคืนผิดปกติ จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำปัสสาวะมีมากกว่าคนทั่วไปในช่วงนอนหลับกลางคืน

                    - กระเพาะปัสสาวะเล็กกว่าคนทั่วไป

                    - อาจมีโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ทำให้นอนหลับลึก เมื่อปวดปัสสาวะจึงไม่รู้สึกตัว

                      ดังนั้น หากยังคงมีอาการปัสสาวะรดที่นอนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่เด็กเล็กหรือเพิ่งเริ่มเป็น แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาค่ะ ทั้งนี้ การมีปัสสาวะรดที่นอน ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใด เพราะอาจเกิดจากมีโรคบางอย่างอยู่ก็ได้ค่ะ จึงควรบอกคุณพ่อคุณแม่ให้รับทราบไว้ด้วยค่ะ