ถามแพทย์

 • หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว จะแกะพลาสเตอร์ที่ปิดไว้ได้ตอนไหน

 •  Yuttana Hindang
  สมาชิก

  หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว สามารถแกะพลาสเตอร์ที่ปิดไว้ ได้ตอนไหนครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Yuttana Hindang,

                     หลังการฉีดยาหรือฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ ผู้ฉีดอาจใช้วิธี

                     - ใช้สำลีแห้งกดเบาๆ สักครู่ เพื่อซับเลือดที่อาจซึมออกมา ซึ่งหลังจากนั้น ก็อาจไม่จำเป็นต้องแปะพลาสเตอร์ก็ได้

                     - ใช้พลาสเตอร์ปิดโดยกดเล็กน้อย เพื่อซับเลือดที่อาจซึมออกมา และป้องกันไม่ให้ผู้โดนฉีดไปจับบริเวณที่ฉีด ป้องกันเชื้อโรคเข้าค่ะ

                     ซึ่งพลาสเตอร์ที่แปะไว้นั้น เมื่อผ่านไปซักพัก เช่น 5-10 นาที ก็สามารถแกะออกได้แล้วค่ะ หรือหากจะทิ้งไว้นานกว่านั้นก็ได้ ไม่มีเวลาที่กำหนดชัดเจนค่ะ