ถามแพทย์

 • ฉันเป็นอะไรผิดปกติมั้ย

 • คือฉันมีเลือดออกจากช่องคลอดเดี๋ยวก้อออกเดี๋ยวก้อหยุดแต่ออกไม่มากเป็นมา9วันแล้วก่อนเลือดจะออกอารมณ์แปรปวนหงุดหงิดแต่ไม่ปวดท้องแสดงว่าเราเปนอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เปรี้ยว'ว' มัน'ร้ายย'ยย,

                    อาการมีเลือดออกจากช่องคลอด มาๆ หยุดๆ โดนเป็นมานาน 9 วัน ถือเป็นอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย หรืออาการเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก

                   1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นต้น แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                   2. มีมดลูกอักเสบติดเชื้อ แต่มักมีตกขาวที่ผิดปกติและปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                    3. จากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ

                    4. มีความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     5. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                     6. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                    หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออกมาอีกเรื่อยๆ แนะนำให้ไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ