ถามแพทย์

 • ปวดท้องและมีเลือดออกจากช่องคลอด ไม่ใช่ประจำเดือน จะท้องไหม

 • ปวดท้องร่ะมีเลือดออกด้วยแต่ม่ช่เลือดแระจำเดือนเลือดประจำเดือนม่ช่กลิ่นนี้อ่ะมันสีแดงเข้มๆอะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เดินแรง ลำลูกกา,

                       หากเลือดที่ออกจากช่องคลอด ไม่ได้อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา หรือเลือดที่ออกมีปริมาณน้อยมากและออกเพียง 1 วัน หรือเลือดมีปริมาณมากผิดปกติและออกนานหลายวัน หรือมีอาการปวดท้องน้อยมากผิดปกติ ก็อาจไม่ใช่ประจำเดือน แต่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้มากมาย เช่น

                       - เป็นเลือดออกช่วงไข่ตก

                       - เป็นเลือดล้างหน้าเด็ก 

                       - เป็นเลือดที่เกิดจากการแท้ง ท้องนอกมดลูก

                       - เลือดจากโรคของมดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                        - ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ รวมถึงยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ

                          ดังนั้น หากเลือดที่ออก ไม่ใช่ลักษณะของประจำเดือนปกตืที่เคยมา และหากที่ผ่านมา ได้มีเพศสัมพันธ์ ก็ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออกผิดปกติอีกเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์แพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ