ถามแพทย์

 • ดื่มเบียร์แบบยกขวดผลัดกันกินกับผู้ที่มีเชื้อ HIV จะติดเชื้อไหม

 • หนูมีญาติคนนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาดื่มเบียร์กับคนมีเชื้อhiv ดื่มแบบไม่ใช้แก้วแบบคือกินแบบยกขวดผลัดกันกิน ไม่ทราบว่าจะติดหรือปล่าวค่ะ? ช่วยบอกที่น้ะค่ะอยากทราบจริงๆ

   สวัสดีค่ะ คุณ หงษ์ 'ไม่เว่า.

                      การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) จะเกิดได้จาก 3 ทางหลักๆ คือ

                      1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ HIV  ไม่ว่าจะกับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน

                       2. การเชื้อทางเลือด เช่น พบในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เกิดอุบัติเหตุโดนเข็มที่ปนเปื้อนเลือดที่มีเชื้อทิ่มตำ หรืออุบัติเหตุเลือดกระเด็นเข้าตา ส่วนการรับเลือดและการรับการปลูกถ่ายอวัยวะนั้น ปัจจุบันแทบไม่เกิดขึ้นแล้ว เพราะจะมีการตรวจหาเชื้อ HIV ในเลือดที่จะบริจาคให้ผู้อื่นก่อนทุกราย 

                      3. การติดต่อจากแม่ที่มีเชื้อสู่ทารกในครรภ์หรือขณะคลอด

                     ส่วนการใช้ชีวิตรวมกันปกติธรรมดา การกินข้าวร่วมกัน ดื่มน้ำร่วมกัน โดยใช้จานชามช้อนส้อม แก้วน้ำเดียวกัน การใช้ห้องน้ำร่วมกัน ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อ HIV  รวมไปถึงการจูบปากแบบธรรมดา ก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อเช่นกัน

                     ดังนั้น การดื่มเบียร์จากขวดเดียวกันกับผู้ที่มีเชื้อ HIV จึงไม่ได้ทำให้ติดเชื้อได้