ถามแพทย์

 • ค่า viral load ดังแนบแบบนี้หมายความว่าอย่างไร

 •  pst1234
  สมาชิก
  ค่า viral load = 17.1 log 2.23 หมายความว่าอย่างไรครับ
  pst1234  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ pst1234

  ค่า viral load หมายถึงปริมาณของไวรัสภายในเลือด

  ซึ่งจะต้องดูว่าเป็นเชื้อไวรัสชนิดอะไร เพราะมีไวรัสหลายชนิดมากๆ ที่สามารถจะวัดระดับภายในเลือดได้

  จากที่กล่าวมานั้น อาจจะต้องดูค่าอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการประกอบไปด้วย จึงจะบอกได้แน่ชัด แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลในการแปลผลค่าเลือดที่เจาะออกมาโดยตรง ซึ่งผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะสอบถามกับแพทย์ได้เพื่อวางแผนการรักษาและเข้าใจพยากรณ์โรคอย่างถูกต้องต่อไป