ถามแพทย์

 • ตรวจเลือดพบค่า Hct 39-40% และค่า Hb 13.3-13.8 ผิดปกติมากไหม ควรไปตรวจอีกครั้งเมื่อไหร่

 • สวัสดีครับเมื่อเดือน พค.63 ผมตรวจ ค่าhct ของเลือดได้40เเละค่าhb 13.8 พอมาเมื่อเดือน มค.65 ตรวจอีกค่าhct ได้40 ค่าhbได้ 13.5 และเมื่อเดือน พค.65ที่ผ่านมาตรวจได้ค่า hct 39 และค่าhb 13.3 อยากสอบถามว่ามีความผิดปกติมากไหม แล้วสมควรตรวจติดตามผลเลือดอีกเมื่อไหร่ พอดีผมมีตรวจสุขภาพประจำปีตอนเดือน ธค นี้ จะรอไปตรวจตอนเดือนธค.นี้เลยได้หรือเปล่าครับ หรือต้องรีบไปตรวจก่อน ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ นัฐพล แก้วมณี,

                      ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง หรือค่า Hematocrit (Hct) ค่าปกติในผู้ใหญ่เพศชายจะอยู่ที่ 40%-52%  ดังนั้น หากตรวจได้ 39%-40% ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่อนไปทางต่ำเล็กน้อย

                      ส่วนค่า Hemoglobin (Hb) ปกติในผู้ใหญ่เพศชายคือ 13.8 - 17.2 g/dL ดังนั้น หากตรวจได้ 13.3%-13.8%  ถือว่ามีภาวะโลหิตจาง แต่แค่เล็กน้อยเท่านั้น

                      ทั้งนี้ ควรต้องดูประกอบกับค่าอื่นๆ ด้วย คือค่า MCV หรือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่า MCH หรือค่าปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย และค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย รวมถึงดูรูปร่างของเม็ดเลือดแดงร่วมด้วย หากค่าเหล่านี้ ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไร อาจตรวจติดตามทุก 6 เดือนถึง 1 ปีได้ค่ะ  แต่หากค่าเหล่านี้มีความผิดปกติร่วมด้วย ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดเพิ่มเติมหาสาเหตุต่อไป เช่น เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก หรือเป็นพาหะธาลัสซีเมีย เป็นต้น

                       อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าความเข้มข้นเลือดไม่ได้ถือว่าน้อยอย่างมีนัยสำคัญ ก็ไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องไปตรวจ อาจหาเวลาไปตรวจเมื่อพร้อมได้ค่ะ