ถามแพทย์

 • ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตามรายละเอียด ปกติหรือไม่

 •  WW
  สมาชิก
  WBC count 6.9 Correct WBC 6.90 RBC count 4.5 Hb11.9 Hct36.2 MCV80.8 MCH26.6 Eosinophil0.7% %Basophil 0.3% ผลออกมาแบบนี้ผิดปกติไหมคะ เป็นเลือดจางไหมคะ
  WW  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ WW

  จากผลเลือดที่ให้มานั้น การจะแปลผลได้อย่างถูกต้องแน่นอน ควรมีค่าอ้างอิงของห้องปฏิบัติการแนบมาด้วย

  แต่ถ้าอิงจากค่าที่ใช้โดยส่วนใหญ่แล้ว เม็ดเลือดขาวปริมาณดังกล่าวมา น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่ได้มีเม็ดเลือดขาวชนิดที่กล่าวมาสองชนิดคือ eosinophil กับ basophil สูงผิดปกติ ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ขนาดของเม็ดเลือดแดงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่น่าจะมีภาวะเลือดจางค่ะ