ถามแพทย์

 • ค่าการทำงานของตับสูง ALT 110 มีผลตรวจไวรัสตับอักเสบ

 •  Noo Bai Fern
  สมาชิก
  ตรวจสุขภาพมาพบว่าค่า ALT สูง 110 แพทย์เลยให้ตรวจไวรัสตับอักเสบ B,C แต่อ่านค่าตามที่สรุปมาให้ไม่เป็นค่ะ (*)Hepatitis B surface Antigen - Specimen......................: Serum HBsAg (Hepatitis B surface Antigen) : Negative (*)Hepatitis C Antibody - Result at: Specimen......................: Serum HCV Ab (Hepatitis C Antibody).: Negative (*)Hepatitis B surface Antibody (HBsAb,Anti-HBs) Specimen......................: Serum Hepatitis B surface Antibody..: Negative Hepatitis B surface Antibody..: 0.88 IU/L Protective level >10 IU/L
  Noo Bai Fern  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Noo Bai Fern

  ค่าการทำงานของตับสูง อาจเกิดจากการมีตับอักเสบจากเชื้อไวรสตับอักเสบบีหรือซี การได้รับยาบางชนิดเกินขนาด หรือกินยาที่มีผลต่อการทำงานของตับ การดื่มเหล้า หรือมีไขมันพอกตับ เป็นต้น

  จากผลเลือดที่ให้มานั้น ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แต่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีเช่นกัน แนะนำไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี และไม่พบเชื้อต่อไวรัสตับอักเสบซี

  แนะนำกลับไปพบแพทย์เพื่อติดตามอาการและผลเลือด ควรงดดื่มแอลกอฮออล์ และหยุดยาทุกชนิดที่ไม่จำเป็น