ถามแพทย์

  • คุณหมอช่วยให้ข้อมูลทีค่ะ

  •  kikiw
    สมาชิก
    ได้มีการทานยาคุม ฉฉ 2ครั้ง ครั้งแรกตกขาวเป็นน้ำ ไม่เหนี่ยวไม่เหม็นไม่ค้น มีมาก ครั้งต่อมา ตกขาวเป็นสีขุ่นข้น แห้งละเป็นสีเหลือง ไม่เหนียว ไม่เหม็นไม่คัน มาปริมาณปกติ มีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย ตกขาวแบบนี้คือยังไงคะ มีแนวจะท้องมั้ยคะ พึ่งผ่านมา1อาทิตย์