ถามแพทย์

 • อาการคัดเต้านมของคนตั้งท้อง ต่างจากอาการคัดเต้านมตอนมีประจำเดือนอย่างไร

 • อาการคัดเต้านมตั้งท้อง กับ อาการคัดเต้านม ปจด ต่างกันยังใงค่ะ
  กรกนก สุนตะวะรีมะยาง  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ กรกนก สุนตะวะรีมะยาง

  อาการคัดเต้านมอาจเกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนในแต่ละรอบเดือน ทำให้กักเก็บน้ำไว้มากขึ้น จึงรู้สึกคัดเต้านม หรืออาจเกิดจากฮอร์โมนที่สร้างจากรก ทำให้คัดเต้านมในช่วงแรกๆได้เช่นกัน

  ไม่ใช่อาการที่เอาไว้วินิจฉัยหรือยืนยันการตั้งครรภ์ค่ะ

  แนะนำยืนยันการตั้งครรภ์ด้วยชุดตรวจการตั้งครรภ์ทางปัสสาวะ ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ และถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ควรจะป้องกันไว้ก่อนเช่นใช้ยาคุมแบบแผง หรือฉีดยาคุม หรือฝังยาคุม หรือป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยค่ะ