ถามแพทย์

 • ความเครียดทำให้เป็นบ้า ควรสังเกตอาการอะไรบ้าง

 • เครียดจนเป็นบ้า อาการบงบอกสังเกตุอย่างไร?

   สวัสดีค่ะคุณ Guides Nutt Chumchua SunCocker

  ภาวะเครียด เป็นภาวะที่ต้องเผชิญจากแรงกดดันต่างๆ ซึ่งสามารถทำให้มีอาการต่างๆ ได้แก่ อารมณ์ขุ่นมัว ไม่แจ่มใส หลับยาก โมโหง่าย เป็นต้น

  ซึ่งภาวะนี้สามารถนำไปสู่โรคทางอารมร์อื่นๆ ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล เป็นต้น

  หากคุณ Guides Nutt Chumchua SunCocker มีภาวะเครียด แนะนำให้พูดคุยกับคนใกล้ชิดเพื่อผ่อนคลายความเครียด หากอาการไม่ดีขึ้น แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรับการรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ