ถามแพทย์

 • ความสมบูรณ์เม็ด ปกติหรือไม่ครับ

 •  Earn Earn
  สมาชิก
  WBC 12.92 MCV 80.3 MCH 29.6 PLT 196 LYMPH 17.3 MONO 4.8 RDW 11.80
  Earn Earn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Earn Earn

  จากค่าเลือดที่แนบมาเป็นค่าของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดได้แก่เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ซึ่งจริงๆแล้วต้องเทียบกับค่าปกติของแต่ละห้องปฏิบัติการที่มักจะวงเล็บเอาไว้ข้างหลัง เพราะแต่ละที่ ค่าอ้างอิงอาจแตกต่างกันไปได้ค่ะ

  แต่จากที่แนบมา น่าจะมีปริมาณเม็ดเลือดขาวโดยรวมสูง ไม่ได้เขียนมาว่าเป็นชนิดใดเด่น แต่มีชนิดที่ชื่อว่า lymphocyte 17% ซึ่งไม่ได้สูง ค่าของเม็ดเลือดแดงเขียนมาแต่ขนาดของเม็ดเลือดแดงซึ่งขนาดปกติ ส่วนเกล็ดเลือดเท่ากับ 196,000 อยู่ในช่วงที่น่าจะเป็นปกติ

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่รักษาและส่งตรวจเลือดโดยตรงอีกครั้ง เพราะต้องดูประกอบกับอาการร่วมไปด้วยค่ะ