ถามแพทย์

 • คลำเจอก้อนที่หน้าอกด้านขวา

 •  Supot Chalee Kulikul
  สมาชิก
  คลำเจอก้อนที่หน้าอกด้านขวา

  สวัสดีค่ะ คุณ Supot Chalee Kulikul,

                   หากเป็นผู้หญิง และคลำได้ก้อนที่เต้านม อาจเกิดจาก

                   1. ถุงน้ำหรือซีสต์ อาจเป็นซีสต์ก้อนเดียวหรือกลุ่มของซีสต์ มักคลำได้ค่อนข้างนิ่ม กลิ้งไปมาได้หรือขยับได้เล็กน้อย โดยปกติจะไม่ทำให้มีอาการเจ็บหรือปวด แต่หากมีการอักเสบ ก็จะทำให้เจ็บได้

                   2. ก้อนเนื้องอกธรรมดา ซึ่งมีหลายชนิด ที่พบได้บ่อยคือ ก้อนเนื้องอกชื่อ fibroadenoma ก้อนมักคลำได้แข็งกว่าก้อนถุงน้ำ 

                    3. fat necrosis เกิดจากเซลล์ไขมันในเต้านมตาย โดยเป็นผลจากการที่เต้านมถูกกระแทก ในช่วงแรกจะมีอาการเจ็บ ต่อมาจะคลำได้เป็นก้อน และไม่มีอาการเจ็บ

                    4. มะเร็งเต้านม ก้อนจะแข็ง ไม่สามารถขยับไปมาได้ ก้อนมักโตเร็ว 

                   แต่หากเป็นผู้ชาย การคลำได้ก้อนที่เต้านม อาจเกิดจาก

                    1. หากอยู่ในช่วงวัยรุ่น จะเกิดจากการมีเต้านมแตกพาน (gynecomastia ) 

                    2. เป็นก้อนเนื้องอกของชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เช่น ก้อนไขมัน ก้อนซีสต์ เป็นต้น 

                     3. เป็นก้อนเนื้องอกธรรมดาของเต้านม พบได้น้อยกว่าผู้หญิงมากมาก แต่ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ เช่น ก้อนเนื้องอก nipple adenoma ซึ่งเป็นก้อนเนื้องอกที่สามารถพบได้ในผู้ชายบริเวณหัวนม

                     4. มะเร็งเต้านม พบได้น้อยมากมาก

                      หากยังคงคลำได้ก้อนที่เต้านม แนะนำควรไปแพทย์เพื่อตรวจค่ะ แพทย์จะทำการตรวจคลำในเบื้องต้น และอาจส่งตรวจด้วยการทำอัลตราซาวด์หรือแมมโมแกรมตามความเหมาะสมต่อไปค่ะ