ถามแพทย์

 • คลอดลูกได้ 2 เดือน 8 วัน หลังจากมีคาวปลาน้ำสีเหลืองใสๆ ก็มีน้ำสีแดงไหลกะปริดกะปรอยตลอด ใช่ประจำเดือนไหม ฝังยาคุมกำเนิดอยู่

 • หนูคลอดลูกได้2เดือน8วัน ตั้งแต่หลังคลอดมา วันแรกที่คลอดมีน้ำคาวปลาสีแดงหลังจากนั้นก็มีน้ำคาวปลาสีเหลืองใสๆ ต่อจากนั้นมีน้ำสีแดงไหลกระปริกระปรอยตลอดมาจนถึงตอนนี้ อยากทราบว่าใช่น้ำคาวปลาไหมค่ะหรือประจำเดือน(หนูฝังเข็มด้วยค่ะ)

   สวัสดีค่ะ คุณ Som Panuwan Phdsri,

                     น้ำคาวปลาประกอบด้วยเลือด น้ำเหลือง  เยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมา และน้ำคร่ำที่ตกค้าง โดยปริมาณที่ออกมาทั้งหมดจะประมาณ 200-500 มิลลิลิตร ปกติน้ำคาวปลาที่ออกมาจะค่อยๆ ลดลงจนหายไปที่ 3-4 สัปดาห์ แต่บางรายอาจใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ได้

                      แต่หากผ่านมา 2 เดือนกว่าแล้ว ยังมีน้ำสีแดงไหลออกมา จึงไม่น่าใช่น้ำคาวปลา แต่น่าจะเป็นอาการเลือดออกกริดกะปรอย ซึ่งเกิดได้จาก

                      1. ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด ซึ่งมักจะทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอย โดยอาจเกิดได้นานเป็นปี แต่ปริมาณเลือดที่ออกมักจะไม่มาก

                      2. เลือดออกผิดปกติจากสาเหตต่างๆ เช่น

                           - มดลูอักเสบติดเชื้อ แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                           - มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก แต่หากได้ตรวจหลังคลอดไปแล้วไม่พบความผิดปกติก็ไม่น่าใช่

                       ดังนั้น หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก ไม่มีปวดท้องน้อย ไม่มีตกขาวที่ผิดปกติ ก็น่าเป็นผลจากยาฝังคุมกำเนิด ซึ่งยังไม่จำเป็นต้องทำอะไร แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก มีปวดท้องน้อยมาก หรือมีตกขาวที่ผิดปกติ ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ